Індекс забезпечення прав дітей

Методика аналізу забезпечення прав дитини

Основна відповідальність щодо забезпечення прав кожної дитини лежить передусім на її батьках, її сім’ї, оскільки виховання дітей є однією з найважливіших функцій сім’ї.  Проте, не всі сім’ї в різні періоди свого життя здатні адекватно виконувати цю функцію самостійно. Тому держава контролює виконання функції виховання та забезпечення дітей сім’ями, та бере на себе таку відповідальність із забезпечення прав дітей у разі нездатності чи відмови батьків виконувати свої батьківські обов’язки. Переважно зусилля суб’єктів соціальної політики зосереджені на другій частині – заміщення батьків у виконанні їх батьківських прав, тому поняття «забезпечення прав дітей» традиційно зводиться до поняття «захисту прав дітей». «Захист», на відміну від «забезпечення», є значно вужчим поняттям, яке передбачає, що основні, базові права дитини вже порушені, що існує пряма загроза інституалізації дитини, та відповідно включає лише ту частину дітей, які вже опинилися в надзвичайно складних життєвих обставинах. Такий підхід спрямовує зусилля суб’єктів соціальної сфери на роботу з сім’ями, які вже опинилися у складних життєвих обставинах, де права дітей вже порушуються, часто вже тоді, коли сім’ї не вдається подолати наслідки складних життєвих обставин навіть із допомогою соціальних служб.

В той час як ефективнішим шляхом є спрямування зусиль суб’єктів соціальної політики на превентивну діяльність та раннє втручання в ситуацію, коли життєві обставини ще не є такими складними, і відновлення функцій сім’ї є менш часо- та ресурсовитратним, що дозволило б збільшити рівень забезпечення основних прав більшої кількості дітей.

Україна законодавчо декларує досить високі стандарти забезпечення прав дітей. Законодавство України про права дітей ґрунтується на Конвенції про права дитини (ратифікована Постановою ВР N 789-XII від 27.02.91) та Конституції України (№254к/96-ВР від 28.06.1996) і складається з Сімейного Кодексу (№2947-III від 10.01.2002), Закону України про охорону дитинства (№2402-III від 26.04.2001),  Закону України про основи законодавства України про охорону здоров'я (№2801-XII від 19.11.1992 року),  Закону України про освіту (№1060-XII від 23.05.1991), Закону України про дошкільну освіту (№2628-III від 11.07.2001), Закону України про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю (№2558-III від 21.06.2001),  Закону України про попередження  насильства в сім'ї (№2789-III від 15.11.2001),   Закону України про соціальні послуги (№ 966-IV від 19.06.2003 року), Постанови КМУ «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» (№866 від 24.09.2008 року), Закону України про органи і служби у справах дітей  та спеціальні установи для дітей (№20/95-ВР від 24.01.1995), Закону України про прокуратуру (№1789- ХІІ від 5.11.1991 року), Закону України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (№2342-IV від 13.01.2005) та низки інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України. Частиною національного сімейного законодавства  України  є міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Ці нормативно-правові акти гарантують забезпечення основних прав дітей, головними з яких є право на життя, на сім’ю, на безпечне середовище життя, на  охорону здоров’я, на освіту та розвиток, на соціальну допомогу в разі потреби тощо.

Забезпечення прав дітей, зокрема на місцевому рівні, відповідно до українського законодавства здійснюється цілою низкою суб’єктів соціальної політики, як державних, так і недержавних. Зокрема забезпечення прав дітей є фактично основною функцією служби у справах дітей, центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді, соціальних працівників при селищних та сільських радах, управління та закладів освіти, кримінальної міліції у справах дітей та входить до функцій управління та закладів охорони здоров’я, відділу у справах сім’ї та молоді, управління праці та соціального захисту населення, центру зайнятості, пенсійного фонду, департаменту виконання покарань, прокуратури, суду, тощо. Недержавними суб’єктами системи забезпечення прав дітей можуть бути громадські організації, релігійні організації, окремі громадяни.

Кожен суб’єкт соціальної політики державного сектору має свою власну систему збору даних та звітності, до якої входять і показники його діяльності у сфері забезпечення прав дітей. Більш того, звітність різних суб’єктів є досить закритою для інших суб’єктів соціальної політики, подається різними суб’єктами у різні терміни та в різні інституції. Тому головною проблемою залишається відсутність системи оцінки результативності та ефективності діяльності всіх суб’єктів у сфері забезпечення прав дітей на локальному, регіональному та державному рівнях.

Теоретичний підхід до розробки моделі оцінки забезпечення прав

Засновуючись на ідеї «якнайкращого забезпечення інтересів дитини», Закон України про охорону дитинства встановлює перелік та чітко регламентує основні права дитини, окрім цього чинна нормативно-правова база України цілою низкою законів та інших нормативно-правових актів гарантує кожній дитині забезпечення її основних прав.

Так, право на безпечне середовище життя (в тому числі захист від усіх форм насильства) гарантується Конвенцією про права дитини (ратифікована Постановою ВР N 789-XII від 27.02.91) та Конституцією України (№254к/96-ВР від 28.06.1996), Законом України про охорону дитинства (№2402-III від 26.04.2001), Законом України про попередження  насильства в сім'ї (№2789-III від 15.11.2001) та низкою інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України.

Право на життя та охорону здоров’я гарантується Конвенцією про права дитини (ратифікована Постановою ВР N 789-XII від 27.02.91) та Конституцією України (№254к/96-ВР від 28.06.1996), Законом України про охорону дитинства (№2402-III від 26.04.2001),  Законом України про основи законодавства України про охорону здоров'я (№2801-XII від 19.11.1992 року)  та низкою інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України.

Право на освіту та розвиток гарантується Конвенцією про права дитини (ратифікована Постановою ВР N 789-XII від 27.02.91) та Конституцією України (№254к/96-ВР від 28.06.1996), Сімейним Кодексом (№2947-III від 10.01.2002), Законом України про охорону дитинства (№2402-III від 26.04.2001),  Законом України про освіту (№1060-XII від 23.05.1991), Законом України про дошкільну освіту (№2628-III від 11.07.2001), Законом України про органи і служби у справах дітей  та спеціальні установи для дітей (№20/95-ВР від 24.01.1995), Законом України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (№2342-IV від 13.01.2005) та низкою інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України.

Право дітей на сім’ю гарантується Конвенцією про права дитини (ратифікована Постановою ВР N 789-XII від 27.02.91) та Конституцією України (№254к/96-ВР від 28.06.1996), Сімейним Кодексом (№2947-III від 10.01.2002), Законом України про охорону дитинства (№2402-III від 26.04.2001),  Законом України про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю (№2558-III від 21.06.2001),  Законом України про соціальні послуги (№ 966-IV від 19.06.2003 року), Постановою КМУ «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» (№866 від 24.09.2008 року), Законом України про органи і служби у справах дітей  та спеціальні установи для дітей (№20/95-ВР від 24.01.1995), Законом України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (№2342-IV від 13.01.2005) та низкою інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України.

Право на соціальну підтримку та захист дітям та сім’ям з дітьми, що опинилися в СЖО, гарантується Конвенцією про права дитини (ратифікована Постановою ВР N 789-XII від 27.02.91) та Конституцією України (№254к/96-ВР від 28.06.1996, Сімейним Кодексом (№2947-III від 10.01.2002), Законом України про охорону дитинства (№2402-III від 26.04.2001),  Законом України про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю (№2558-III від 21.06.2001),  Законом України про соціальні послуги (№ 966-IV від 19.06.2003 року), Постановою КМУ «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини» (№866 від 24.09.2008 року), Законом України про органи і служби у справах дітей  та спеціальні установи для дітей (№20/95-ВР від 24.01.1995), Законом України про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (№2342-IV від 13.01.2005) та низкою інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України.

Основними принципами теоретичного підходу до формування моделі оцінки забезпечення прав дітей органами виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері є:

оцінка забезпечення прав дітей на основі діючої нормативно-правової бази України;

оцінки ефективності діяльності РДА та МВК у сфері забезпечення прав дітей на основі виділення основних прав дітей територіальної одиниці;

загальна оцінка ефективності діяльності РДА та МВК у сфері забезпечення прав дітей є комплексним показником, що складається з окремих оцінок (індексів) забезпечення основних прав дітей відповідно до норм чинного законодавства;

  • оцінка (індекс) рівня забезпечення кожного окремого права аналогічно складається із кількох показників (індикаторів), які визначають різні аспекти забезпечення цього права дітей;
  • перелік індексів та індикаторів забезпечення прав дітей сформовано на основі експертних оцінок;
  • загальна оцінка ефективності діяльності РДА та МВК у сфері забезпечення прав дітей не передбачає оцінку діяльності окремих локальних суб’єктів соціальної політики;
  • всі показники, що включені до рейтингу  ефективності діяльності РДА та МВК у сфері забезпечення прав дітей, є складовими відомчої та/або державної статистики (із затвердженими процедурами збору та обрахунку даних).

Зміст основних понять, включених до моделі оцінки забезпечення прав дітей, відповідає законодавчо затвердженим формулюванням (у вищезгаданих нормативних документах). Окрім того, в межах даного підходу терміни вживаються в наступних значеннях:

агрегований індекс забезпечення прав дітей – комплексна оцінка ефективності діяльності РДА та МВК у сфері забезпечення визначених вище базових прав дітей,

індекси рівня забезпечення основних прав дітей –  агреговані оцінки рівня забезпечення окремих прав дітей, які є складовими агрегованого індексу забезпечення прав дітей,

індикатори рівня забезпечення основних прав дітей – окремі показники різних аспектів рівня забезпечення кожного з основних прав дітей, що формують відповідні індекси.

Значення та формули розрахунку ідикаторів представлено у Додатку 1.

Модель оцінки забезпечення прав дітей у Чернігівській області

Запропонована модель оцінки забезпечення прав дітей органами виконавчої влади та місцевого самоврядування у Чернігівській області визначається площею п’ятикутника, осі якого складають індекси забезпечення окремих прав дітей (див. рис.)

та розраховується за формулою:

 

АІ – агрегований індекс забезпечення прав дітей,

В – індекс забезпечення рівня безпеки дітей,

С – індекс забезпечення права на освіту та розвиток,

D – індекс забезпечення права на життя та охорону здоров’я,

F – індекс забезпечення права на соціальну підтримку та захист дітей та сімей в складних життєвих обставинах,

G  – індекс забезпечення права на сім’ю.

Кожен індекс B, C, D, F, G, містить певну кількість індикаторів, що сукупно визначають значення кожного окремого індексу. Всі індикатори мають однакову вагу, тобто рівноцінною є їх важливість у досягненні мети забезпечення конкретного права дітей. Для зручності оперування індикатори кожного з індексів позначаються літерою самого індексу та порядковим номером – наприклад, індикатори індексу рівня безпеки дітей B названі B1, В2, В3 тощо.

Для адекватного порівняння всі індикатори визначаються лише у відносних одиницях виміру. Значення всіх індикаторів знаходяться в межах між 0 та 100. Для індикаторів, які можуть мати стандарт (визначений законодавчо, наприклад), 100% виконання стандарту = 100. Наприклад, якщо всі навчальні заклади забезпечені медичними сестрами на 100%, значення індикатора дорівнює 100, відповідно, 70% забезпечення = 70 балів тощо. Для індикаторів, які не мають стандарту, кількість балів вираховується від ідеально можливого. Наприклад, ідеально можливе значення індикатора С1 (рівень забезпечення доступу до дошкільної освіти) = 100% (тобто всі діти дошкільного віку мають можливість відвідувати садок), тому  значення показника С1 = 100.

Також всі індикатори мають позитивний або негативний характер. Позитивні індикатори – це ті, чим вище значення яких, тим краще здійснюється забезпечення прав дітей, відповідно, негативні індикатори – це ті, чим вище значення яких, тим гірше забезпечуються права дітей. Для позитивних індикаторів значення індикатора включається у формулу без змін, для негативних застосовується формула (100 - |значення індикатора|). Наприклад, для позитивного індикатора С3 (рівень забезпечення інклюзивної освіти), чим більша частка дітей з особливими потребами забезпечується освітніми послугами у загальноосвітніх навчальних закладах, тим краще. Тобто, якщо 30% дітей з особливими потребами навчаються у ЗНЗ, то С3 = 30 (із 100). І навпаки, чим вищий рівень малюкової смертності, тим гірше, наприклад, малюкова смертність на рівні 14‰  означає, що РДА чи МВК за цим індикатором матиме (100 - |14|) = 86 (із 100). У випадку відсутності чи неподання даних для обрахунку будь-якого індикатора, йому автоматично присвоюється значення 0, тобто це помітно знижує відповідний індекс та загальний рейтинг.

Окрім розрахунку агрегованого індексу AI, дана модель передбачає можливість формування окремих рейтингів по кожному окремому індексу рейтингу B, C, D, F, G, J та окремих рейтингів по будь-якому індикатору, що включений до будь-якого розділу загального рейтингу. Для кожного параметра, що включений до кожного розділу загального рейтингу, будуть наводитися детальні пояснення щодо змісту параметра та розрахунку кількості балів рейтингу.

 

Значення індексів та індикаторів, обрахунок та формули

B. Право на безпечне середовище життя

Код Назва індикатора Значення Визначення Формула
В1 Рівень невиконання батьками батьківських обов’язків Кількість батьків, які були притягнені до адміністративної та/чи кримінальної відповідальності за порушення прав дітей та/чи в яких було відібрано дітей без позбавлення батьківських прав та/чи позбавлені батьківських прав на тисячу дітей. Кількість батьків, які були притягнені до адміністративної (ст 184 Адміністативного кодексу) та/чи кримінальної відповідальності (ст 166 Кримінального кодексу) за порушення прав дітей та/чи в яких було відібрано дітей без позбавлення батьківських прав, та/чи позбавлені батьківських прав, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000. (b1+b12+b13+b15) / A2 * 1000
В2 Діти в розшуку Кількість зниклих дітей на тисячу дітей. Кількість дітей, щодо яких було подано заяви про зникнення, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000. b2 / A2 * 1000
В3 Дитяча злочинність Кількість дітей, що скоїли злочин, на тисячу дітей. Кількість дітей, що скоїли злочин, поділена на кількість дітей до 18 років та помножена на 1000. b3 / A2 * 1000
В4 Повторна дитяча злочинність Кількість дітей, що скоїли злочин повторно, при перебуванні на обліку в кримінальій міліції у справах дітей на сто дітей, що перебувають на обліку. Кількість дітей, що скоїли злочин повторно, при перебуванні на обліку в кримінальій міліції у справах дітей, поділена на кількість дітей, що перебувають на обліку, та помножена на 100. b4 / b14 * 100
В5 Діти-жертви злочинів Кількість дітей - потерпілих від злочинів на тисячу дітей. Кількість дітей - потерпілих від злочинів поділена на кількість дітей та помножена на 1000. b5 / A2 * 1000
В6 Домашнє насильство щодо дітей Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства щодо дітей на тисячу дітей. Кількість зафіксованих випадків домашнього насильства щодо дітей поділена на кількість дітей та помножена на 1000. b6 / A2 * 1000
В7 Рівень дитячого побутового травматизму Частка дітей, що зазнали побутових травм Кількість дітей, що зазнали побутових травм, поділена на кількість дітей та помножена на 1000. b7 / A2 * 100
В8 Рівень дитячих самогубств Кількість дітей, що вчинили самогубства та спроби, на тисячу дітей. Кількість дітей, що вчинили самогубства та спроби самогубств, поділена на кількість дітей та помножена на 1000. b8 / A2 * 1000
В9 Рівень дитячої смертності від побутового травматизму Кількість дітей, що загинули внаслідок побутових травм, на тисячу дітей. Кількість дітей, що загинули внаслідок побутових травм, поділена на кількість дітей та помножена на 1000. b9 / A2 * 1000
В10 Рівень дитячої смертності внаслідок ДТП Кількість дітей, що загинули внаслідок ДТП, на тисячу дітей. Кількість дітей, що загинули внаслідок ДТП, поділена на кількість дітей та помножена на 1000. b10 / A2 * 1000
В11 Рівень дитячої смертності через зовнішні причини захворюваності та смертності Кількість дітей, що померли через зовнішні причини захворюваності та смертності, на тисячу дітей. Кількість дітей, що померли через зовнішні причини захворюваності та смертності, поділена на кількість дітей та помножена на 1000. b11 / A2 * 1000
В12 Рівень травматизму дітей в закладах освіти Кількість дітей, що отримали травми на території закладів освіти (ЗНЗ та ДНЗ всіх типів та форм власності) до загальної кількості дітей, що відвідують заклади освіти. Кількість дітей, що отримали травми на території закладів освіти (ЗНЗ та ДНЗ всіх типів та форм власності), поділена на загальну кількість дітей, що відвідують ЗНЗ та ДНЗ усіх типів та форм власності та помножена на 100. b16 / (c8 + c17) * 100

С. Право на освіту та розвиток

Код Назва індикатора Значення Визначення Формула
С1 Рівень забезпечення доступу до дошкільної освіти Кількість місць в дитячих дошкільних закладах усіх типів та форм власності на сто дітей дошкільного віку. Кількість місць в дитячих дошкільних закладах усіх типів та форм власності поділена на кількість дітей дошкільного віку та помножена на 100. с1 / A4 * 100
С2 Частка учнів ЗНЗ, що навчаються в другу зміну Частка учнів ЗНЗ всіх типів та форм власності, що навчаються в другу зміну. Кількість учнів ЗНЗ всіх типів та форм власності, що навчаються в другу зміну, поділена на кількість кількість учнів ЗНЗ та помножена на 100. c2 / с8 * 100
С3 Рівень забезпечення інклюзивної освіти Частка дітей з особливими потребами шкільного віку, що відвідують ЗНЗ. Кількість дітей з особливими потребами шкільного віку, що відвідують ЗНЗ, поділена на кількість дітей з особливими потребами шкільного віку та помножена на 100. c3 / с4 * 100
С4 Забезпеченість шкіл комп’ютерами Кількість комп'ютерів, доступних для учнів, у ЗНЗ всіх типів та форм власності на тисячу учнів ЗНЗ. Кількість комп'ютерів, доступних для учнів, у ЗНЗ всіх типів та форм власності, поділена на кількість учнів усіх ЗНЗ та помножена на 1000. с5 / с8 * 1000
С5 Високошвидкісний доступ ЗНЗ до мережі інтернет Частка ЗНЗ, що забезпечені високошвидкісним безпроводовим і проводовим доступом до мережі Інтернет Кількість ЗНЗ, що забезпечені високошвидкісним безпроводовим і проводовим доступом до мережі Інтернет, поділена на кількість ЗНЗ усіх типів та форм власності та помножена на 100. с7 / с6 *100
С6 Рівень переповненості груп в дитячих садках Частка вихованців дитячих садків, що виховуються у групах, де перевищені відповідні граничні норми заповненості груп на 100 дітей, що відвідують дитячі садки. Кількість вихованців дитячих садків, що виховуються у групах, де перевищені граничні норми заповненості груп, поділена на кількість дітей, що відвідують дитячі садки та помножена на 100. с9 / с17 * 100
С7 Рівень кадрового забезпечення загальносвітніх навчальних закладів спеціалістами соціальної сфери Частка забезпечених кадрів соціальної сфери у штатах ЗНЗ усіх типів та форм власності. Кількість ставок соціальних педагогів, психологів та заступників з виховної роботи в ЗНЗ всіх типів та форм власності поділена на кількість ставок соціальних педагогів, психологів та заступників з виховної роботи відповідно до вимог законодавства та помножена на 100. (с10+с12+с14) / (с11+с13+с15)*100
С8 Рівень залучення дітей до участі в позакласних гуртках, секціях, творчих об'єднань, окрім спорту Частка дітей шкільного віку, що займаються в гуртках, секціях тощо позакласною роботою, навчанням, дозвіллям, діяльністю окрім спорту. Кількість дітей, що займаються в гуртках, секціях тощо позакласною роботою, навчанням, дозвіллям, діяльністю окрім спорту, поділена на загальну кількість дітей шкільного віку та помножена на 100. с16 / А5 * 100
С9 Рівень невідвідання учнями ЗНЗ всіх типів та форм власності без поважних причин Частка учнів ЗНЗ усіх типів та форм власності, що не відвідували школу без поважних причин більше 10 днів на 100 учнів ЗНЗ. Кількість учнів ЗНЗ усіх типів та форм власності, що не відвідували школу без поважних причин більше 10 днів, поділена на загальну кількість учнів ЗНЗ та помножена на 100. с18 / c8 * 100

D. Право на життя та охорону здоров’я

Код Назва індикатора Значення Визначення Формула
D1 Рівень малюкової смертності Кількість померлих з усіх причин дітей віком до 1 року на 1000 дітей. Кількість померлих з усіх причин дітей віком до 1 року поділена на кількість дітей віком до 1 року та помножена на 1000. d1 / A8*1000
D2 Рівень дитячої смертності Кількість померлих з усіх причин дітей віком до 18 років на 1000 дітей. Кількість померлих з усіх причин дітей віком до 18 років поділена на кількість дітей віком до 18 років та помножена на 1000. d2 / A2 *1000
D3 Рівень дитячої інвалідності Кількість дітей, що мають статус дитини-інваліда, віком до 18 років на 1000 дітей. Кількість дітей, що мають статус дитини-інваліда, віком до 18 років поділена на кількість дітей віком до 18 років та помножена на 1000. d3 / A2 *1000
D4 Рівень розвитку первинної медико-соціальної допомоги Частка забезпечених педіатрів та лікарів загальної практики - сімейних лікарів від нормативів. Кількість ставок педіатрів та лікарів загальної практики - сімейних лікарів поділена на кількість ставок педіатрів та лікарів загальної практики - сімейних лікарів відповідно до нормативів та помножена на 100. (d4+d6) / (d5+d7)*100
D5 Рівень забезпечення навчальних закладів медичними сестрами Частка ЗНЗ, що забезпечені медичними сестрами відповідно до нормативів. Кількість ставок медичних сестер в ЗНЗ поділена на кількість ставок медичних сестер в ЗНЗ за нормативами та помножена на 100. d8 / d9 *100
D6 Рівень перинатальної трансмісії ВІЛ Частка перинатально ВІЛ-інфікованих дітей до загальної кількості дітей, що народилися від ВІЛ-інфікованих матерів. Кількість перинатально ВІЛ-інфікованих дітей поділена на загальну кількість дітей, що народилися від ВІЛ-інфікованих матерів, та помножена на 100. d13 / d14 * 100 чи d14 / d13 * 100
D7 Рівень вживання алкоголю та наркотичних речовин дітьми Частка дітей, щодо яких було складено адмінпротоколи про перебування у стані алкогольного та/чи наркотичного сп'яніння, на 1000 неповнолітніх. Кількість дітей, щодо яких було складено адмінпротоколи про перебування у стані алкогольного та/чи наркотичного сп'яніння поділена на загальну кількість неповнолітніх та поділена на 1000. d15 / A9 * 1000
D8 Рівень залучення дітей до позашкільних спортивних занять Частка дітей, що займаються в спортивних гуртках, секціях тощо на 100 школярів. Кількість дітей, що займаються в спортивних гуртках, секціях тощо, поділена на загальну кількість дітей шкільного віку та помножена на 100. d10 / А5 *100
D9 Організація гарячого харчування учнів непільгових категорій 1-4 класів Частка учнів непільгових категорій 1-4 класів, що забезпечені гарячим харчуванням безкоштовно. Кількість учнів непільгових категорій 1-4 класів, що забезпечені гарячим харчуванням безкоштовно, поділена на загальну кількість учнів непільгових категорій 1-4 класів та помножена на 100. d11 / d12 * 100
D10 Рівень оздоровлення дітей шкільного віку Частка оздоровлених протягом року дітей від загальної кількості дітей шкільного віку. Кількість оздоровлених протягом року дітей, поділена на загальну кількість дітей шкільного віку та помножена на 100. d16 / А5 * 100
D11 Рівень оздоровлення дітей-cиріт та позбавлених батьківської опіки/піклування Частка оздоровлених протягом року дітей-сиріт та позбавлених батьківської опіки/піклування від загальної кількості дітей-сиріт та позбавлених батьківської опіки/піклування Кількість оздоровлених протягом року дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, поділена на загальну кількість дітей відповідної категорії та помножена на 100. d17/ A6 * 100

F. Право на допомогу в СЖО

Код Назва індикатора Значення Визначення Формула
F1 Чисельність вразливих сімей Кількість сімей, які мають ознаки складних життєвих обставин на 1000 населення. Кількість малозабезпечених, багатодітних, неповних сімей та сімей, де діти мають особливі потреби, поділена на кількість населення та помножена на 1000. (f1+f3+f5+f7) / A1 *1000
F2 Частка дітей, що проживають у вразливих сім’ях Кількість дітей, що проживають в сім'ях з ознаками СЖО на 100 дітей. Кількість дітей віком до 18 років, що проживають в малозабезпечених, багатодітних, неповних сім'ях та сім'ях, де діти з особливими потребами, поділена на кількість дітей віком до 18 років та помножена на 100. (f2+f4+f6+d3) / A2 *100
F3 Частка сімей в СЖО Частка сімей, що перебувають в Загального банку даних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, від загальної кількості вразливих сімей. Кількість сімей, яких внесено в Банк даних сімей, які опинилися у СЖО, відповідно до наказу Мінсімямолодьспорту від 21.12.2007 року № 4991 „Про затвердження Порядку формування, ведення та використання Загального банку даних сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах сім’ями”), поділена на загальну кількість вразливих сімей та помножена на 100 f24 / (f1+f3+f5+f7) *100
F4 Охоплення вразливих сімей з дітьми соціальним супроводом Частка сімей, що перебувають під соціальним супроводом від загальної кількості сімей, що перебувають в Загального банку даних сімей, які опинилися у СЖО. Кількість вразливих сімей, що перебувають під соціальним супроводом, поділена на загальну кількість сімей, яких внесено в Банк даних сімей, які опинилися у СЖО та помножена на 100. f8 / f24 * 100
F5 Рівень результативності соціального супроводу сімей з дітьми Частка сімей, виведених з-під соціального супроводу з позитивним результатом - подоланням СЖО. Кількість сімей, виведених з-під соціального супроводу з позитивним результатом - подоланням СЖО, поділена на загальну кількість сімей, що перебували під соціальним супровідом протягом звітного періоду та помножена на 100. f9 / f8 * 100
F6 Рівень тривалості результату соціального супроводу сімей з дітьми Частка сімей, повторно взятих протягом року під соціальний супровід із числа ввиведених з-під соціального супроводу Кількість сімей, повторно взятих під соціальний супровід поділена на загальну кількість сімей, виведених з-під соціального супровіду та помножена на 100. f10 / f9 * 100
F7 Рівень попередження відмов від новонароджених Частка попереджених відмов від новонароджених. Кількість випадків попередження відмов від новонароджених поділена на суму випадків відмов та попереджених відмов та помножена на 100. f12 / (f11+f12) * 100
F8 Рівень народження дітей неповнолітніми мамами Кількість дітей, народжених неповнолітніми мамами на 1000 народжених. Кількість дітей, народжених неповнолітніми мамами поділена на загальну кількість народжених дітей та помножена на 1000. f13 / A7 * 1000
F9 Кадрове забезпечення сфери захисту прав дітей на дітей в складних життєвих обставинах Частка забезпечених кадрів соціальної сфери у штатах відповідних суб'єктів відповідно до нормативу . Кількість ставок спеціалістів ССД, підрозділу опіки та піклування, затверджених посад ЦССДМ, відділу сім'ї та молоді та кримінальнохї міліції у справах дітей поділена на кількість ставок відповідно до нормативів та помножена на 100. (f14+f16+f18+f20+f22) / (f15+f17+f19+f21+f23) *100

G. Право на сім'ю

Код Назва індикатора Значення Визначення Формула
G1 Рівень сирітства Частка дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування. Кількість дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування поділена на загальну кількість дітей та помножена на 100. A6 / A2 * 100
G2 Загальний рівень розвитку сімейних форм виховання Частка дітей, що виховуються в сімейних формах виховання. Кількість дітей, що виховуються в сімейних формах виховання, поділена на загальну кількість дітей дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування та помножена на 100. h2 / A6 * 100
G3 Поточний рівень влаштування дітей-сиріт та позбавлених батьківської опіки/піклування у СФ Частка дітей з узятих на первинний облік, влаштованих в усі сімейні форми виховання. Кількість дітей з узятих на первинний облік, влаштованих до ДБСТ, до прийомних сімей, в сім'ї громадян під опіку/піклування, на усиновлення громадянами України та іноземцями та повернуті у власну біологічну сім'ю, поділена на кількість дітей узятих на первинний облік та помножена на 100. (h4+h5+h6+h7+h8+h9)/ (h3) * 100
G4 Рівень інституалізації дітей перших років життя Частка дітей віком 0-3 роки, що виховуються в інтернатних закладах. Кількість дітей віком 0-3 роки, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей віком 0-3 роки та помножена на 1000. g3 / А3 * 1000
G5 Рівень інституалізації дітей Частка дітей, що виховуються в інтернатних закладах. Кількість дітей, що виховуються в інтернатних закладах, поділена на загальну кількість дітей та помножена на 1000. g1 / А2 * 1000
G6 Частка дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування в інтернатних закладах Частка дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування серед дітей, що виховуються в інтернатних закладах. Кількість дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, поділена на загальну кількість дітей, що виховуються в інтернатних закладах та помножена на 100. g2 /g1 *100
G7 Рівень реінтеграції дітей з інтернатних закладів (без статусу) у власну біологічну сім''ю Частка дітей без статусу дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, повернутих на виховання у власну біологічну сім'ю. Кількість дітей без статусу дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, повернутих на виховання у власну біологічну сім'ю, поділена на загальну кількість дітей без статусу дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що виховуються в інтернатних закладах, та помножена на 100. g4 / (g1-g2) * 100
G8 Рівень реінтеграції дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з інтернатних закладів у сімейне середовище Частка дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що виховуються і інтернатних закладах, переведених у сімейні форми виховання, всиновлених та повернених у власну біологічну сім'ю. Кількість дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, переведених у сімейні форми виховання, всиновлених та повернених у власну біологічну сім'ю поділена на кількість дітей із статусом дитини-сироти чи позбавленої батьківської опіки та піклування, що виховуються і інтернатних закладах, та помножена на 100. (g5+g6+g7) / g2 * 100
G9 Рівень розвитку національного усиновлення Частка дітей з узятих на первинний облік, влаштованих на національне усиновлення. Кількість дітей з узятих на первинний облік, влаштованих на усиновлення громадянами України, поділена на загальну кількість дітей з узятих на первинний облік, влаштованих на усиновлення, та помножена на 100. h7 / (h7+h8) * 100
G10 Рівень повернення дітей із СФ в біологічну родину Частка дітей повернених із сімейних форм виховання у власну біологічну сім'ю. Кількість дітей повернених із сімейних форм виховання у власну біологічну сім'ю, поділена на кількість дітей, що виховуються в сімейних формах виховання, та помножена на 100. h10 / h2 * 100
G11 Рівень усиновлення дітей із СФ Частка дітей усиновлених із сімейних форм виховання. Кількість дітей усиновлених із сімейних форм виховання, поділена на кількість дітей, що виховуються в сімейних формах виховання, та помножена на 100. h11 / h2 * 100
G12 Рівень повернення дітей із СФ в інституції Частка дітей повернутих із сімейних форм виховання до інституцій. Кількість дітей повернутих із сімейних форм виховання до інституцій, поділена на кількість дітей, що виховуються в сімейних формах виховання, та помножена на 100. h12 / h2 * 100
G13 Рівень розусиновлення Частка розусиновлених дітей з усіх усиновлених. Кількість розусиновлених дітей поділена на кількість дітей, що були усиновлені громадянами України та іноземцями, та помножена на 100. h13 / (h7+h8) * 100
G14 Середній термін перебування дитини поза сім’єю Середній проміжок часу між вилученням дітей з сім'ї та постійним влаштуванням їх в сімейне середовище Середнє арифметичне проміжків часу в місяцях між вилученням кожної дитини з первинного обліку з сім'ї та постійним влаштуванням її у сімейне середовище. h14*100/12

Designed by: A.Grachev