Методика інвентаризації (картування) соціальних послуг

Картування було обрано як ключовий метод здійснення інвентаризації соціальних послуг у Чернігівській області. Метою картування є визначення потенціалу системи надання соціальних послуг сім’ям з дітьми у Чернігівській області, виявлення існуючих послуг, які на даний момент надаються сім’ями з дітьми у всіх адміністративно-територіальних одиницях та створення бази даних надавачів соціальних послуг.   

Для візуалізації і представлення результатів картування планується використовувати Географічну інформаційну систему (ГІС) та веб платформу (див. зразок рис.1). Отримана в результаті дослідження інформація буде використовуватися при розробці планів трансформації для оцінки можливості реінтеграції дітей з інтернатних закладів у сімейні форми влаштування та забазпечення їх підтримки. Створена в результаті картування база даних надавачів соціальних послуг у Чернігівській області буде також корисною для органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій в процесі планування та подальшого розвитку соціальних послуг. Крім цього, створена база даних може служити джерелом інформації для самих надавачів соціальних послуг для поліпшення координації та взаємодії, а також для потенційних клієнтів соціальних послуг.

Рис. 1. Прийомні сім’ї у Чернігівській області (станом на 01.01.2014)

 Методологія картування

Для цілей цього дослідження до соціальних послуг відносяться, крім послуг системи Міністерства соціальної політики, освітні послуги МОН, послуги медичного характеру системи МОЗ. Для збору даних наявні послуги для сімей з дітьми у Чернігівській області пропонується згрупувати таким чином(Рис.2): 

Рис. 2. Групи соціальних послуг 

Базові соціальні послуги надаються на рівні громади (села, селища, міста) всім сім’ям з дітьми і мають на меті попередження сладних життєвих обставин, які викликають соціальне відчуження або соціальну ізоляцію (наприклад садочки, школи, фахівці із соціальної роботи).

Спеціалізовані соціальні послуги – це послуги, що надаються за участю фахівців і націлені на підтримку, відновлення/реабілітацію та нарощування індивідуального потенціалу сімей з дітьми в СЖО (напр., денні центри для дітей інвалідів, прийомні сім’ї, ДБСТ, центри СНІДу).

Стаціонарні соціальні послуги – це послуги, що надаються в стаціонарному закладі або в спеціалізованому закладі тимчасового розміщення в умовах цілодобового перебування і які передбачають ряд комплексних втручань, що складаються з різних комбінацій спеціалізованих соціальних послуг (інтернатні заклади усіх типів, центри соціально-психологічної реабілітації).

 Види послуг до кожної групи зазначаються у відповідності до чинного законодавства.

Отримувачі послуг – вибірково визначені на основі Наказу Міністерства соціальної політики України від 15.10.2012 року, №648 “Методичні рекомендації визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах”.

Основним методом збору даних для цілей цього дослідження є метод перепису надавачів соціальних послуг для сімей з дітьми у всіх адміністративно-територіальних одиницях області на основі анкет, які розроблені у відповідності до зазначених вище класифікаційних ознак.

Для збору даних розроблені три анкети: 1) анкета збору даних для картування послуг системи Міністерства соціальної політики України; 2) анкета для збору даних для картування послуг системи Міністерства освіти і науки Укариїни; 3) анкета для збору даних для картування послуг системи Міністретва охорони здоров’я України.

Designed by: A.Grachev